မိမိလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့် Email ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး
ကိုယ်ပိုင် Email Name ဆိုတာ ဘာလဲ?

Cloud Server

Cloud Server ပေါ်မှာ Email Service လုပ်ထားတဲ့အတွက် server device ချို့ယွင်းရင်တောင် DownTimeမဖြစ်စေရန် ၁၀၀%အာမခံခြင်း။

Email Accounts

မိမိဝယ်ယူထားသော Storage အရ Customer လိုအပ်သလောက် အကောင့်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ Email Account အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

Control Panel

အကောင်းဆုံးနှင့် သုံးရအလွယ်ကူဆုံး Control Panel မှတဆင့် User ကိုယ်တိုင် account များကိုထိန်းချုပ်စီမံနိုင်ခြင်း။

Webmail,Outlook

Email Server System အား Webmail,Outlook, IMAP,SMTP and SSL Certificate တွေနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားခြင်း။